Category: นักสืบ

สวมบทเป็น Spy ในการล้วงข้อมูล ของคู่แข่งอย่างแนบเนียน

สวมบทเป็น Spy ในการล้วงข้อมูล ของคู่แข่งอย่างแนบเนียน ว่ากันว่า การทำธุรกิจ แล้วไม่ได้มองดู คู่แข่ง เท่ากับว่า คุณได้หยุด พัฒนาตัวเอง เชื่อหรือไม่ว่า คู่แข่งทางธุรกิจนั้น ไม่ต่างอะไรกับ กระจกเงา ที่เอาไว้สะท้อน มองดูตัวเอง “เมื่อวานเราเป็นอย่างไร” “วันนี้เราดีขึ้นหรือยัง” และ…

คุณสมบัติของ นักสืบที่ดี ต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนัก

คุณสมบัติของ นักสืบ ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตาม ถ้าหากเรา มีความใฝ่ฝัน ต้องการที่จะเป็นได้นั้น ไม่ใช่ว่าอยากจะทำ ก็สามารถทำได้เลย ทุก ๆ อย่าง ล้วนต้องผ่านการฝึกฝน มาอย่างหนัก ต้องมีคุณสมบัติ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้อาชีพนั้น ๆ ออกมาได้ดีที่สุด อาชีพนักสืบเอง ก็เช่นกัน…

การทดสอบ หรือ การตรวจ DNA กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์

การทดสอบ หรือ การตรวจ DNA เป็นกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความซับซ้อน ซึ่งเป็นวิธีที่ชัดเจน และ มีความแม่นยำมากที่สุด เพื่อระบุความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล เพราะทุกคน จะมีสารพันธุกรรม ของตัวเอง ซึ่งก็คือ DNA นั่นเอง โดยแท้จริงแล้ว มนุษย์ทุกคน…

การหลอกขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ในปัจจุบันนับเป็นปัญหาใหญ่

การหลอกขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ในปัจจุบันนับเป็นปัญหาใหญ่ การรับรู้ถึงสภาพปัญหา และวิธีการรับมือ เกี่ยวกับการหลอกขายสินค้า ผ่านสื่อออนไลน์ จึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับประชาชน โดยทั่วไปที่มักจะซื้อสินค้า ผ่านสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน ที่มีรูปแบบการกระทำความผิด ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ตามพัฒนาการ ทางเทคโนโลยี ที่มีความเปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นเหตุผลสำคัญ…

เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับนักสืบ ความลับของลูกค้า คุณสมบัติ หน้าที่ของนักสืบ

เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับนักสืบ ความลับของลูกค้า คุณสมบัติ หน้าที่ของนักสืบ นักสืบ คือ ตัวแทนของท่าน เพื่อหา และ จับตาดูว่า สิ่งที่ท่านสงสัยนั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จ โดยที่ท่านไม่ต้องออกตัว และ ท่านจะเป็นที่ยอมรับ เมื่อสิ่งที่ท่านสังสัยนั้นเป็นจริงและ ได้รักษาผลประโยชน์ให้กับครอบครัว บริษัท หรือหน่วยงานของท่าน และ ตัวแทน…