Month: November 2021

การทดสอบ หรือ การตรวจ DNA กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์

การทดสอบ หรือ การตรวจ DNA เป็นกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความซับซ้อน ซึ่งเป็นวิธีที่ชัดเจน และ มีความแม่นยำมากที่สุด เพื่อระบุความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล เพราะทุกคน จะมีสารพันธุกรรม ของตัวเอง ซึ่งก็คือ DNA นั่นเอง โดยแท้จริงแล้ว มนุษย์ทุกคน…

การเลือกต้นไม้จัดสวนกลางแจ้ง ต้นไม้ดีๆ สร้างความร่มรื่นให้กับตัวบ้าน

การเลือกต้นไม้จัดสวนกลางแจ้ง ต้นไม้ดีๆ สร้างความร่มรื่นให้กับตัวบ้าน องค์ประกอบสำคัญ ของการจัดสวน ที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือ “ต้นไม้” ซึ่งแต่ละคน อาจมีเหตุผล ในการเลือก พรรณไม้ มาปลูก แตกต่างกันไป บ้างก็เลือก ที่รูปทรง และสีสันของต้น บ้างมองประโยชน์ ที่จะได้รับเป็นหลัก รับออกแบบบ้าน…