การทดสอบ หรือ การตรวจ DNA เป็นกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความซับซ้อน ซึ่งเป็นวิธีที่ชัดเจน และ มีความแม่นยำมากที่สุด เพื่อระบุความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล เพราะทุกคน จะมีสารพันธุกรรม ของตัวเอง ซึ่งก็คือ DNA นั่นเอง

โดยแท้จริงแล้ว มนุษย์ทุกคน จะมี DNA ที่ได้รับการสืบทอด มาจากพ่อแม่ ซึ่ง DNA จะไม่เหมือนกันเลย แม้กระทั่ง พี่น้องท้องเดียวกัน ยกเว้นฝาแฝดแท้ ที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน เท่านั้น ตรวจดีเอ็นเอ

เนื่องจาก ข้อเท็จจริงนี้ จึงระบุได้ว่า การทดสอบ DNA เป็นวิธีที่ สามารถสรุปความสัมพันธ์ ทางสายเลือด ระหว่างบุคคลได้ ดังนั้น การตรวจ DNA จึงเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ในการพิสูจน์ หาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ในครอบครัว

การตรวจพิสูจน์ DNA มีดังนี้

  1. การตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา (DNA Paternity Test)

เป็นการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา จะทดสอบโดย การเปรียบเทียบ แบบแผน สารพันธุกรรม ของเด็ก กับผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็น บิดา เด็กจะสืบทอด แบบแผน สารพันธุกรรม (DNA) มาจากบิดา และมารดา อย่างละครึ่ง ดังนั้น เมื่อนำแบบแผน สารพันธุกรรม มาเปรียบเทียบกัน จะทำให้ทราบว่า เด็กได้รับการสืบทอด แบบแผนสารพันธุกรรม มาจากผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็น บิดา หรือไม่

  1. การตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นมารดา (DNA Maternity Test)

จะเป็นการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็น มารดา จะมีกระบวนการ เก็บตัวอย่าง และวิธีทดสอบ เหมือนกับการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็น บิดา ทุกอย่าง แต่ต่างกันตรงที่ เราจะทำการ เปรียบเทียบ แบบแผนพันธุกรรม ของเด็ก กับผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็น มารดา การตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็น มารดา นี้ อาจจะนำตัวอย่าง ของบิดา มาร่วมทดสอบด้วย ก็ได้ แต่ก็ไม่ได้จำเป็น สำหรับคำตอบ

  1. การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นพี่น้อง (Siblingship Test)

การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ ความเป็นพี่น้อง จะมี 2 กรณีคือ พี่น้องที่เกิดจาก บิดา หรือ มารดา คนเดียวกัน หรือพี่น้อง ที่เกิดจาก บิดา และ มารดา คนเดียวกัน การตรวจประเภทนี้ ยังสามารถอ้างถึง ความเป็น บิดา ได้อีกด้วย ในกรณีที่ ไม่มีตัวอย่างของ บิดา ที่ถูกกล่าวหา มาทดสอบ

  1. ตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นฝาแฝด (Twin zygosity test)

ตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นฝาแฝด เป็นการพิสูจน์ว่า ฝาแฝด เกิดมาจากไข่ใบเดียวกัน หรือต่างไข่ ฝาแฝดที่เหมือนกัน (เกิดจากไข่ใบเดียวกัน) เนื่องจาก มีสารพันธุกรรม ที่เหมือนกัน

ซึ่งทำให้สามารถ ให้อวัยวะ เนื้อเยื่อ หรือ เลือดซึ่งกันและกันได้ ฝาแฝดที่เหมือนกันนี้ หากใครคนใดคนหนึ่ง มีความผิดปกติทางพันธุกรรม ก็มีแนวโน้ม ที่อีกคนหนึ่ง จะมีความผิดปกติ ตามไปด้วย

  1. พิสูจน์ DNA เพื่อพิสูจน์ทารกในครรภ์ (Prenatal DNA Test)

พิสูจน์ DNA เพื่อพิสูจน์ทารกในครรภ์ สามารถยืนยัน ความเป็นบิดา ได้ตั้งแต่เด็ก ยังไม่คลอด การทดสอบนี้ จะเปรียบเทียบ แบบแผนสารพันธุกรรม ระหว่างทารกในครรภ์ กับผู้ที่ถูกกล่าวว่า เป็นบิดา

และมารดา จำเป็นต้องเก็บตัวอย่าง ของมารดา มาวิเคราะห์ด้วย เนื่องจาก ในกระบวนการ เก็บตัวอย่าง ทารกในครรภ์ อาจมี DNA ของมารดา ปนมาด้วย

  1. เป็นการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นปู่ ย่า ตา ยาย (Grandparentage DNA Test)

เป็นการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นการทดสอบ เพื่อพิสูจน์ว่า ปู่ ย่า ตา ยาย และหลาน จะมีความสัมพันธ์กัน ทางสายเลือด หรือไม่

ซึ่งการทดสอบนี้ จะแสดงค่าความน่าจะเป็น ทางสถิติ เพื่อบอก ความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรม ระหว่าง ปู่ ย่า ตา ยาย กับหลาน

  1. การตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นลุง ป้า น้า อา Avuncular DNA Test (Aunt or Uncle DNA Test)

การตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นลุง ป้า น้า อา เป็นการทดสอบเพื่อ พิสูจน์ว่าลุง ป้า น้า อา และหลาน มีความสัมพันธ์ ทางสายเลือด กันหรือไม่ โดยปกติแล้วลุง ป้า น้า และอา จะมียีนที่เหมือนกับหลาน เพียง 25% เท่านั้น

ดังนั้นการทดสอบนี้ จึงไม่สามารถ ให้ผลลัพธ์ได้แม่นยำ เท่ากับการตรวจพิสูจน์ ความเป็นบิดา เนื่องจากยีน เจือจางลงถึง 2 เท่า การทดสอบนี้ จะให้ผล เป็นค่าของ ความน่าจะเป็น ของความสัมพันธ์

การหลอกขายสินค้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น