ติดตามปฏิบัติการเติมน้ำต้นทุน เขื่อนแม่กวง-ภูมิพล โค้งสุดท้ายปี 64 เมื่อวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์ปฎิบัติการ ฝนหลวง ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม ผลการปฏิบัติการ ฝนหลวง และการเติมน้ำ ต้นทุน ให้กับเขื่อน / อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ UFABET

จากนั้น ได้เดินทางต่อไป ยังโครงการ ส่งน้ำ และบำรุงรักษา แม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด โดยมีนายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และนายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการ ส่งน้ำ และบำรุงรักษา แม่กวงอุดมธารา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง

นายสำเริง กล่าวว่า ปัจจุบันในหลาย ๆ พื้นที่ ของภาคเหนือ จะมีฝนตก อย่างหนัก ผนวกกับ ศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวง ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกปฏิบัติการ ฝนหลวง อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เขื่อน / อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณเพียงพอต่อ การช่วยเหลือพื้นที่ภาคเกษตร

แต่กรมฝนหลวงฯ ยังคงต้องเดินหน้า ออกปฏิบัติการ ทำฝนหลวง ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ โดยเน้นชี้เป้า เติมน้ำต้นทุน ให้เขื่อนกักเก็บน้ำ หรือเพิ่มปริมาณน้ำ เก็บกักให้กับ 2 เขื่อนใหญ่หลัก ๆ คือ

 1. เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
 2. เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

ซึ่งปัจจุบัน ยังมีปริมาณน้ำต้นทุน ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ เพื่อสำรองไว้ เป็นน้ำต้นทุน ในการบริหาร จัดการน้ำ ในช่วงฤดูแล้งปี 2565 โดยสถานการณ์น้ำ ในเขื่อนแม่กวงฯ ณ วันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำในอ่าง 68 ล้าน ลบ.ม. หรือ 25.88% ของความจุ มีน้ำใช้การได้ 54 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งถือว่า ปริมาณน้ำต้นทุน ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำอยู่มาก

อย่างไรก็ตาม สำหรับผลดำเนินงาน ปฏิบัติการ ทำฝนหลวง ของศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวงภาคเหนือ มีแผนปฏิบัติการ ฝนหลวงภาคเหนือ ประจำปี 2564 ที่ผ่านมานั้น รับผิดชอบดูแลพื้นที่การเกษตร 7 จังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • จังหวัดลำพูน
 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดพะเยา
 • จังหวัดตาก

โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

 1. พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล
 2. เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
 3. เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 4. เขื่อนกิ่วลม
  5.เขื่อนกิ่วคอหมา
 5. เขื่อนแม่มอก

โดยผลปฏิบัติการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการฯ เชียงใหม่ทำการบิน 142 วัน ส่วนหน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดตาก ทำการบิน 110 วัน รวม 706 เที่ยวบิน ช่วยเหลือครอบคลุมในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนผลปฏิบัติการฝนหลวง การช่วยเหลือพื้นที่ เกษตรที่ประสบภัยแล้ง พบว่าบริเวณที่มีฝนตก 10 จังหวัด 76 อำเภอ คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดพะเยา จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก การบินสำรวจพื้นที่ การเกษตร ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงกลางเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา พบว่า ในพื้นที่ทางการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอไชยปราการ อำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาว ข้าวระยะเริ่มแก่ และมีบางส่วน เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้ว

ส่วนพื้นที่ ที่ปลูกข้าวโพด มีทั้งเริ่มออกดอก และเริ่มแก่ และมีหลายพื้นที่ ปลูกมันฝรั่ง และลำไย ใบเขียวสด เริ่มมีการตัดแต่งกิ่ง ซึ่งถือว่า เป็นที่น่าพอใจ ส่วนผลปฏิบัติการฝนหลวง การเติมน้ำต้นทุน ให้เขื่อนขนาดใหญ่ 6 แห่ง ในพื้นที่ ภาคเหนือ ประกอบด้วย

 • เขื่อนภูมิพล
 • เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
 • เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 • เขื่อนกิ่วลม
 • เขื่อนกิ่วคอหมา
 • เขื่อนแม่มอก

ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนรวม 301.55 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้ปัจจุบันเขื่อนทั้ง 6 แห่งมีปริมาตรน้ำในเขื่อน รวม 8,238 ล้าน ลบ.ม. นายสำเริง กล่าวถึง แผนการปฏิบัติการ ฝนหลวง ภาคเหนือ ปี 2565 ว่า แบ่งเป็น 4 ช่วง

 • ช่วงที่1 (ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน) จะเน้นแผนบรรเทาปัญหาหมอกควัน และไฟป่า (ลดความหนาแน่น ของหมอกควัน และลดปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมทั้ง การเพิ่มความชุ่มชื้น ให้กับพื้นที่ป่าไม้)
 • ช่วงที่2 (ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม) เน้นแผนการยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ (บรรเทา และลดความเสียหาย จากการเกิดพายุลูกเห็บ ในพื้นที่การเกษตร)
 • ช่วงที่3 (ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน) เน้นแผนการป้องกัน และแก้ไขภัยแล้ง (สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ และเพิ่มปริมาณน้ำฝน ในพื้นที่เกษตรกรรม)
 • ช่วงที่4 (ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – ตุลาคม) เน้นแผนการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ (เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสำรองไว้เป็นนำต้นทุน ในการบริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง)

บ้านสไตล์เกาหลี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น