ธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น พร้อมกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้ง เมื่อวันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการแทนผู้ว่าราชจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมเป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการ ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7/2564 UFABET

ได้มีการกำหนดมาตรการ การเดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีการกำหนดมาตรการ การควบคุมเฝ้าระวัง และจัดทำคำสั่ง เกี่ยวกับมาตรการ การคัดกรองบุคคล และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ทำให้มีความชัดเจน ของมาตรการ รวมทั้ง สร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ที่อยู่อาศัย และผู้มาเยือน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในด้านความปลอดภัย

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการเผยว่า สถานการณ์ การท่องเที่ยว ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น ภายหลังจากที่สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ได้มีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมของประเทศไทยตอนนี้ เริ่มได้คลี่คลายลง ประกอบกับช่วงนี้ เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเริ่มมีภูมิอากาศที่เย็นลง จะมีการเปิดเทศกาลการท่องเที่ยว เที่ยวทุ่งดอกบัวตอง ณ ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ใกล้จะมาถึงนี้ ทำให้ผู้ประกอบการ ในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เริ่มกลับมาดำเนินการทำธุรกิจกันอีกครั้ง และมีนักท่องเที่ยว ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

จากเดิม ที่มีอัตราการเข้าพักในพื้นที่ เฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่แล้ว อยู่ที่ประมาณ 10 – 12 % แต่ไตรมาสนี้ เริ่มมียอดการเข้าพักในพื้น และยอดการจองที่พัก เพิ่มถึง 35 % – 40 % (ของจำนวนที่พักทั้งหมด 5,604 ห้อง)

ภาพรวมของสถานการณ์การท่องเที่ยว ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 มีอัตราเข้าพักเฉลี่ย 13.21 % (-7.49 %) จากจำนวนห้องพัก 5,604 ห้อง ซึ่งถือว่าต่ำมาก โดยมีประมาณการณ์จำนวนผู้เยี่ยมเยือนสะสม ประมาณ 366,170 คน

ครั้ง ประมาณการณ์รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสะสมประมาณ 1,440.01 ล้านบาท ปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยว ได้ทยอยเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว เกือบทั้งหมดแล้ว โดยยังมีแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยวอีกไม่เกิน 10 แห่ง ที่กำลังเตรียมจะเปิด

ซึ่งอยู่ในระหว่างการ เพิ่มจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน และมีการเตรียมการ ด้านการบริหารจัดการ คาดว่าจะสามารถ ประสานงานเปิดแหล่งท่องเที่ยว ได้ทั้งหมด ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้

ธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น พร้อมกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้ง

ด้านสายการบิน ทราบว่าสายการบินนกแอร์ จะเริ่มทำการบินตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ใน 2 เส้นทาง ได้แก่ – เส้นทาง เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน บินวัน อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ โดยเที่ยวบินที่ DD734 (13.50 – 14.35 น.) และบินกลับในเส้นทางแม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่

โดยเที่ยวบิน DD735 (15.00 – 15.50 น.) และเส้นทาง ดอนเมือง – แม่ฮ่องสอน จะมีรอบบิน วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ วันอาทิตย์ โดยเที่ยวบิน DD154 (14.20 – 15.45 น.) และบินกลับ ในเส้นทาง แม่ฮ่องสอน – ดอนเมือง โดยเที่ยวบิน DD155 (16.15 – 17.40 น.)

สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะนี้มีผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 42 ราย รวมทั้ง มีผู้ประกอบการ ที่ได้ผ่านมาตรฐานของ SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration Plus) จำนวน 44 ราย ซึ่ง ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน

จะดำเนินการส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการ ผ่านมาตรฐาน SHA plus+ (Amazing Thailand Safety & Health Administration Plus) ให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะมีการเดินสาย ไปจัดประชุม ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในพื้นที่โซนเหนือ (ปาย) โซนกลาง (เมือง) และโซนใต้ (แม่สะเรียง) ภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสร้างความมั่นใจ และเตรียมความพร้อม เป็น BLUE Zone (Business & Leisure Ultimate Experience)

สำหรับนำเสนอ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Disease Control Committee) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาเห็นชอบ ในการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว จากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ตามนโยบาย ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายภานุเดช ไชยสกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ยื่นกระทู้ในที่ประชุม ภาครัฐและเอกชน ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า ขอให้เร่งการดำเนินการ ต่ออายุใบอนุญาต ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้ยื่นต่อใบอนุญาตก่อนที่จะหมดอายุ 1 ถึง 2 เดือน

จนระยะเวลาได้ล่วงผ่านไป เลยเวลาใบอนุญาต ได้หมดอายุลง บางรายก็ไม่ได้รับติดต่อ หรือรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ แต่อย่างใด และบางราย ที่ได้รับการต่ออายุ ก็ต้องมาเสียค่าปรับ จากทางภาครัฐในฐาน ยื่นต่ออายุ เกินระยะเวลาที่กำหนด ทั้งที่ได้มีการยื่นคำร้องก่อนหน้าที่จะหมดอายุ

ซึ่งไม่เกิดความเป็นธรรม กับผู้ประกอบการ แต่อย่างไรก็ตาม ยังเหลืออีกหลายราย ที่ยังต้องรอการพิจารณา ของเจ้าหน้าที่ จึงขอให้เร่งดำเนินการ เนื่องจากเข้าฤดูการท่องเที่ยว ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และทางผู้ประกอบการจะได้นำใบอนุญาตไปดำเนินการขอมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) จากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามา ยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น