สั่งปิดพื้นที่ตลาดเมืองใหม่และเมืองสมุทร เพิ่มอีก 11 วัน ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้งดใช้พื้นที่ตลาดเมืองใหม่และเมืองสมุทร เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม UFABET เป็นเวลา 11 วัน ตั้งแต่ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบตลาดเมืองใหม่ และเมืองสมุทร ตามขอบเขตพื้นที่ ดำเนินการดังนี้

  1. ให้งดใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันและควบคุมโรค เพิ่มเติม เป็นเวลา 11 วัน
  2. ให้ผู้ประกอบการและพนักงาน ลูกจ้าง ทุกรายในพื้นที่ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ หรือโรคระบาด หรือเป็นผู้สัมผัสโรค หรือเป็นพาหะ มารับการตรวจ หรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ หรือเพื่อความปลอดภัยอาจดำเนินการโดยการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด จนกว่าจะได้รับการตรวจและชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรค หรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น