อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Kinnari Gold Awards) 2 ปีซ้อน โดยในการประกวดครั้งนี้ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพียงแห่งเดียว ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Kinnari Gold Awards) UFABET

ในประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 (Thailand Tourism Awards 13th) ประจำปี 2564 โดยในจังหวัดลำปาง มีพิพิธภัณฑ์เซารามิคธนบดี ได้รับรางวัล เช่นเดียวกัน ในประเภทแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จัดประกวดมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 2 ปี เป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดัน ให้ผู้ประกอบการ ยกระดับสินค้า ให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี

เพื่อยกระดับ และพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าของสินค้า ทางการท่องเที่ยวไทย สู่ระดับสากล โดยจะมีพิธีพระราชทานรางวัล ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.09 น.

ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ตัดสิน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ ภาคีเครือข่าย

ชุมชนโดยรอบพื้นที่อุทยานฯ นักท่องเที่ยวทุกท่าน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนทุกคน ที่มีส่วนร่วมให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เราขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจรักษา และพัฒนาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ให้ดียิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น