เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม “หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย” เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้จัดกิจกรรม ฝึกอบรม “หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย”

โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายวินิจ จอกดี หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ , นายยรรยง พินิจวงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธันวา บุญตัน ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีดับเพลิงหน่วยเทศบาล และ นายฤทธิชัย พัฒโนดม ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยวิทยุสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี UFABET

สำหรับ “การอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย” จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเอาตัวรอดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ และสามารถอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานด้านการให้บริการด้านความปลอดภัยของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น