ไชยปราการ คุมเข้มโรคโควิด นำครูบุคลากรทุกคน เข้าตรวจอีกครั้ง จากสถานการณ์ โควิด ได้แพร่ระบาด ในหลายพื้นที่ ทางอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายจีรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบาย เชิงรุก ในเรื่องการป้องกัน การแพร่ระบาดของ โควิด ในพื้นที่ ให้ทุกหน่วยงาน ราชการเฝ้าระวัง และร่วมมือกัน แก้ปัญหา ในเชิงรุก

ในวันนี้ วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 ได้มีข่าวว่า เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จำนวน 1 คน เดินทางมาจาก พื้นที่เสี่ยง มาขอรับเงินเยียวยา ที่ทางรัฐาบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จ่ายให้กับ ผู้ปกครอง

ซึ่งทางโรงเรียนวัดป่าแดง ได้จัดระบบป้องกัน ตามกฏระเบียบของ ศบค เว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วย เจลแอลกอฮอล์ ทั้งครูผู้จ่ายเงิน และเด็กนักเรียน กับผู้ปกครองทุก ๆ คน ที่มารอรับเงิน โดยทาง นายแสงชัย ภิรารักษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดป่าแดง ได้อยู่คอยกำกับ ดูแลตลอดทั้งวัน

มีข่าวว่า เด็กชายคนหนึ่ง พร้อมพ่อ ได้เดินทาง มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อมารับเงิน และทางสื่อวิทยุ บางคลื่น ได้ออกข่าว และเป็นเหตุ ให้ให้ชาวบ้าน ต่างตื่นตระหนก หวาดกลัว การแพร่ระบาดอีก ทางนายแสงชัย ภิรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง และนางจินตนา ขจรโมทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง

และ นางสาว ปริชาติ ไชยสาร นักวิชาการ สาธารณสุข ปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง ได้นำชุดตรวจ ATK (Antigen Test kit) มาตรวจคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร ทั้งหมดจำนวน 17 คน ที่มาปฏิบัติงาน ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ผลตรวจออกมาเป็นลบ ไม่มีใครติดเชื้อ ปลอดภัยทุกคน

แต่ทางโรงพยาบาลไชยปราการ จะตรวจคนในพื้นที่เสี่ยง ด้วย ATK (Antigen Test kit) ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 นายแสงชัย ภิรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง ได้ให้ครู บุคลากร ทุกคน เข้าตรวจอีกครั้ง เพื่อความสบายใจ ต่อชาวบ้านในพื้นที่ แต่ได้สั่งให้ครูทุกคน ใส่แมสในบ้าน ในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย ต่อตัวเอง และคนอื่น ”ทั้งที่คณะครู บุคลากร ทั้งหมด ไม่มีใครติดเชื้อ”

ปลอดภัยทั้งหมด แต่ให้ไปตรวจซ้ำ เพื่อความสบายใจ ทั้งตัวเอง คนอื่น ๆ และชาวบ้าน ให้ทุกฝ่ายสบายใจ มั่นใจ และแจ้งให้กับชาวบ้าน ได้รับรู้ ตลอดจนผู้ปกครองทราบว่า ทางโรงเรียน ได้ปฏิบัติตาม ศบค การป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคโควิด อย่างเคร่งครัด

ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เด็กและผู้ปกครอง ที่มารับเงินเยียวยาทุกคน ได้ใส่แมส ตรวจวัดอุณหภูมิ แล้วใช้แจลแอลกอฮอล์ ล้างมือทุกคน ที่มารับเงิน ส่วนเด็กชายและผู้ปกครอง ที่มารับเงิน จะเขียนเอกสาร และรับเงิน ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที ขอแจ้งว่า ครูทุกคน ตรวจสารคัดหลัง ATK (Antigen Test kit) แล้วผลเป็นลบ และปลอดภัยทุกคน ขอประชาชน ชาวบ้าน ในพื้นที่ สบายใจได้ ครู และเด็ก ที่กล่าวถึง ได้ทำการตรวจแล้ว ผลออกมาเป็นลบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น