ออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการ พื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย กอ.รมน.จังหวัดเชียงรายบูรณาการ ประสานงาน ร่วมกับคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัด

ออกตรวจตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย โดยออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย

เมื่อ 25 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 20.00 น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย (ท.) มอบหมายให้ ร.ต. นพดล รวมจิตร หน.ฝ่ายโครงการ และงบประมาณฯ และ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ได้ประสานงานบูรณาการร่วมกับคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัด

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล การป้องกันและหยุดหยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด การจัดระเบียบสังคมการป้องกันการรวมกลุ่มหรือมั่วสุม และการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วย ศปก.จ.เชียงราย ได้ดำเนินการออกตรวจตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 60/2564 โดยออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

  1. ร้าน Music & Restaurant ตรวจพบกระทำความผิดกฎหมาย และผ่าฝืนคำสั่งฯ โดยการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
  2. ร้านปิ้งย่าง ตรวจพบกระทำผิดกฎหมาย และผ่าฝืนคำสั่งฯ โดยการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
  3. ร้านม่าล่าไรเดอร์
  4. ร้านวัวหันคันทรี
  5. ร้านแอบแซ่ป

ส่วนร้านลำดับที่ 3, 4 และ 5 ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย และฝ่าฝืนคำสั่ง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งโดยเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น