โครงการทหารพันธุ์ดี จ.น่าน ปลูกบวบงู เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

โครงการทหารพันธุ์ดี จ.น่าน ปลูกบวบงู เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการทหารพันธุ์ดี จ.น่าน โดย พล.ต.รุศมนตรี จิณเสน ผบ.มทบ.38/ผู้อำนวยการ โครงการทหารพันธุ์ดี จ.น่าน มอบหมายให้ พันโท ปิยะพงษ์ พรดา ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2

โดยมี ร.อ.ธนกฤต นันทชัยศรี นายทหาร ฝ่ายกิจการพลเรือน ม.2 พัน.10 (ดีเจม้าศึก) ทหารพันธุ์ดี ม.2 พัน.10 ดำเนินการ ปลูกบวบงู เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่งมอบให้ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ “เพื่อนช่วยเพื่อน”

โดยปลูก จำนวน 2,220 ต้น ในพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน โดยเริ่มปลูก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบัน บวบงูมีอายุได้ ประมาณ 90 วัน ส่วนหนึ่ง ได้นำไปประกอบอาหาร ให้กับกำลังพลทหาร กองประจำการ และครอบครัวของกำลังพล

โดยประมาณเดือน เมษายน 2564 จะเก็บผลผลิต เมล็ดพันธุ์ ได้โดยประมาณ 25 – 30 กิโลกรัม เพื่อแจกจ่าย ให้หน่วยงาน ที่ต้องการต่อไป

โครงการทหารพันธุ์ดี จ.น่าน ปลูกบวบงู เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

The Good Species Military Project, Nan Province, planted snake gourd for seed production. Military Phandee Project, Nan Province, by Maj. Gen. Rut Montri Jinsen, Cmd. 38 / Director The Phandee Military Project, Nan Province, assigned Lt. Colonel Piyaphong Phornda, commander of the 10th Cavalry Battalion, 2nd Cavalry Regiment.

With the Royal High School Thanakrit Nantachaisri, Civil Affairs Officer, Moo 2 Khor. 10 (War Horse DJ), D., M. 2 thousand.10, planted snake zucchini to produce seeds, delivered to the center. Seed production “Friends help friends”

The number of 2,220 trees is planted in an area of ​​3 rai 1 ngan. Planted on October 23, 2020 onwards. At present, snake zucchini is about 90 days old, part of which is used for cooking For the personnel, service personnel and their families

Approximately in April 2021, approximately 25-30 kilograms of seed yield will be collected for distribution to the agencies in need.

สนับสนุนโดย ufa

 

Author: Katherine

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *