เริ่มแล้ว เดินทางเข้าเชียงใหม่ “ไม่ต้องกักตัว” ยกเว้นผู้ที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มแล้ว เดินทางเข้าเชียงใหม่ “ไม่ต้องกักตัว” ยกเว้นผู้ที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการ โรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการควบคุม การเดินทางของบุคคล ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยผู้เดินทางเข้าพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ทุกคน จะต้องลงทะเบียน ในแอปพลิเคชัน CM-CHANA โดยแบ่งการปฏิบัติตน ตามพื้นที่ดังนี้

1. ผู้ที่เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้สังเกตอาการ ตนเองอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าพนักงาน โรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษา ในโรงพยาบาล
2. ผู้ที่มาจากพื้นที่ ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง จะต้องสังเกตอาการตนเอง อย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าพนักงาน โรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล และต้องรายงานตัวต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
3. ผู้ที่เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด คือจังหวัดสมุทรสาคร ยังคงต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน
และต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่โดยทันที เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นให้แสดงเหตุผล ความจำเป็นพร้อมหลักฐาน ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

เริ่มแล้ว เดินทางเข้าเชียงใหม่ “ไม่ต้องกักตัว” ยกเว้นผู้ที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร

Started and traveled to Chiang Mai. “No need to detain” except those from Samut Sakhon Province Governor of Chiang Mai Province Signed order of the Chiang Mai Communicable Disease Committee No. 13/2564 regarding control measures. Party travel Traveling into the area Chiang Mai Province

By travelers entering the area Chiang Mai everyone Must register In the application CM-CHANA by dividing the practice According to the following areas

1. People coming from Control area High surveillance area And surveillance area Notice the symptoms Self close If there are any abnormal symptoms Notify the official Immediate local contagious disease For hospitalization
2. Those coming from the highest controlled areas or red areas. Must observe their symptoms closely if they have abnormal symptoms Notify the official Immediate local contagious disease For treatment in the hospital And must report to Local communicable disease control officer
3. People coming from The highest and strict control area is Samut Sakhon Province. Still has to be in Home Quarantine for 14 days.
And must report to the official Control communicable diseases Immediately in the area, unless necessary, justify Necessity and evidence To the communicable disease control officer To determine the best practice in the future

สนับสนุนโดย ufa

 

Author: Katherine

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *