เทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดแพร่ ช้อปของดี กินของลำ

จังหวัดแพร่ ช้อปของดี กินของลำ สัมผัสศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 ทคาข่วงวัฒนเมืองแป้ เทศบาลเมืองแพร่ เวลา 10.00 น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปืดงานมีนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ล กล่าวรายงานว่า“งาน “เทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดแพร่” ภายใต้โครงการพัฒนาการ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภค ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในคุณภาพสินค้าเกษตร ตลอดจนขยายทางเลือกให้กับผู้บริโภค ในการจับจ่ายใช้สอยและ รับรู้ถึงสินค้าของผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดแพร่ ให้ฟื้น กลับมาสู่ภาวะที่ดีขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การจัดงานเทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีจังหวัดแพร่ สอดคล้องกับฤดู การผลิต และประเพณีของจังหวัด ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มจํานวนพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย ให้เกษตรกรมีทักษะในการประกอบเชิงธุรกิจเกษตร ในการแปรรูปและการตลาด

สําหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ได้คัดสรร และนําสินค้า ที่มีคุณภาพ มาจําหน่ายภายในงานกว่า 60 คูหา ประกอบด้วยสินค้าประเภทเกษตร ที่มีศักยภาพ สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ทางการเกษตร ตลาดเกษตรกร (young Smart farmer ชุมชนท่องเที่ยว

สนับสนุนโดย ufa

 

Author: Katherine

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *