ลำพูน สืบทอดประเพณีลอยโขมด ต.ต้นธง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

ลำพูน สืบทอดประเพณีลอยโขมด ต.ต้นธง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกัน สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ของชาวล้านนา ในงานประเพณีลอยโขมด ต.ต้นธง ประจำปี 2562 หนึ่งเดียวในล้านนา และหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ ข่วงวัฒนธรรมท่าน้ำวัดรมณียาราม (กู่ระมัก) ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ทต.ต้นธง ร่วมกับคณะสงฆ์ จ.ลำพูน,สำนักงานวัฒนธรรม จ.ลำพูน,อบจ.ลำพูน,สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน,สภาวัฒนธรรม จ.ลำพูน,และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยโขม ต.ต้นธง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 หนึ่งเดียวในล้านนา และหนึ่งเดียวในโลก โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดงาน มี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะ จ.ลำพูน ร่วมในพิธี มี นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรม จ.ลำพูน กล่าวรายงาน โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นอภ.เมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานประเพณีลอย โขมด ต.ต้นธง ประจำปี 2562 ถือเป็นครั้งที่ 5 ที่ ทต.ต้นธงได้ร่วมกับโรงเรียน ,สถานศึกษา,ภาคราชการ , วัดทุกแห่งในเขต ต.ต้นธง และประชาชนจาก 11 ชุมชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีลอยขโมด และส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน และเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตนเอง สำนึกรักบ้านเกิด และมีจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นของตนเองสืบไป อีกทั้งยังได้เชิญชวนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี และทำให้เกิดพลังความสามัคคีในชุมชน ที่สำคัญคือส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น ยกระดับให้เป็นประเพณีที่โดดเด่นในโอกาสต่อไป

สนับสนุนโดย ufa

 

Author: Katherine

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *