จ.แพร่ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน วัดพระธาตุใจดี”

จ.แพร่ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน วัดพระธาตุใจดี” เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่วัดพระธาตุใจดี หมู่ที่ 6 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ เป็นประธานนำคณะจิตอาสาพระราชทาน จ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชน พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถานวัดพระธาตุใจดี” ขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข ของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตลอดไป” โดยสืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มีนโยบาย เร่งระดมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยให้จัดกิจกรรมที่สามารถดึงประชาชน มาปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งนอกจากจะร่วมใจกันพัฒนาศาสนสถานแล้ว ยังเป็นการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อีกด้วย

สนับสนุนโดย ufa

 

Author: Katherine

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *