การตลาด 4.0 การทำตลาดแบบ online และแบบ offline

การตลาด 4.0 เป็นวิธีการทำตลาด แบบ online ผสมกับ offline ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และลูกค้าเข้าด้วยกัน โดยใช้การเชื่อมต่อให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า เพื่อสร้างแบรนด์

โดยเป็นการกำหนดนิยามใหม่ ให้กับการตลาด ซึ่งการตลาด Digital และการตลาดแบบ Traditional จะสามารถดำเนินการควบคู่กันไปในการตลาด 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อชนะใจลูกค้า ทำ marketing online

แนวทางสำคัญ ของการตลาด 4.0 เริ่มจากการตลาด ที่ให้ความสำคัญ กับความเป็นมนุษย์ ซึ่งเน้นการทำให้แบรนด์ มีคุณลักษณะคล้ายมนุษย์ จากนั้นจะศึกษาเรื่องการตลาดคอนเทนต์ (Content Marketing) ให้ละเอียดยิ่งขึ้น

เพื่อสร้างบทสนทนาที่โดนใจผู้บริโภค รวมทั้งการนำการตลาดแบบเข้าถึงแบรนด์ได้ทุกช่องทาง หรือ Omnichannel Marketing มาใช้เพิ่มยอดขาย หลักการของ Thailand 4.0 จะเน้นอยู่ 3 เรื่อง คือ

1.) เปลี่ยนแปลงจากการผลิตสินค้าทั่วไป เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรมมากขึ้น
2.) มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในอุตสาหกรรม
3.) เปลี่ยนจากประเทศที่รับจ้างการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เป็นการเน้นภาคบริการมากกว่าเดิม

การตลาด 4.0 การทำตลาดแบบ online และแบบ offline

Marketing 4.0 is a mix of online marketing and offline marketing with relationships between companies. And customers together Using connections is helpful in building relationships. Strong with customers To build a brand

By redefining For marketing, Digital Marketing and Traditional Marketing will be able to operate simultaneously in Marketing 4.0 with the goal of winning customers.

The key to marketing 4.0 starts with marketing. Featured With humanity Which emphasizes branding Human-like characteristics Then we will study the content marketing (Content Marketing) in more detail.

To create a conversation that resonates with consumers Including using omnichannel marketing to reach brands across all channels or omnichannel marketing to increase sales.

1.) Changed from general product manufacturing Is a more innovative product
2.) Technology, innovation and creativity are applied in industry.
3.) Switching from country to industrial production It is more focused on the service sector.

 

Author: Katherine

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *