กฟผ. แม่เมาะ รับซื้อปุ๋ยหมักจากชุมชน ต้นเหตุปัญหา PM 2.5

กฟผ. แม่เมาะ รับซื้อปุ๋ยหมักจากชุมชน ต้นเหตุปัญหา PM 2.5 ตามที่จังหวัดลำปาง ได้ออกประกาศมาตรการคุมเข้มงดเว้นการเผาทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2564 ufabet ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากการเผาเป็นต้นเหตุที่ได้ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในอากาศ

ซึ่งเป็นปัญหามลพิษที่ได้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และได้ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตและสุขภาพของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ ขณะที่หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่างไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามที่จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อแก้ปัญหา

หนึ่งในนั้นคือการรณรงค์หยุดพฤติกรรมการเผา ด้วยการดึงชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ภายใต้มาตรการ “ชิงเก็บ ลดเผา และสร้างรายได้ให้กับชุมชน”

จากมาตรการดังกล่าว “กฟผ. เหมืองแม่เมาะ” ได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ได้มีการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติทั้งเศษกิ่งไม้ ใบไม้ หญ้าแห้ง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเผาทิ้ง

ด้วยการนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ทำการเกษตรช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ทั้งยังสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จัดทำโครงการ “รับซื้อปุ๋ยหมักจากกลุ่มราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ”

เพื่อทางชุมชน และชาวบ้านจะมีรายได้จากการจำหน่ายเศษวัสดุเหลือใช้ ช่วยลดปัญหาการเผาในพื้นที่ ซึ่งเป็นต้นเหตุของหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในอากาศได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

 

Author: Katherine

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *